AKADEMISKT CENTRUM

släpp fram din inre skönhet

plastikkirurgi

AKADEMISKT CENTRUM

BEHANDLA RYNKOR

Vad är botox?

Botox är ett muskelavslappnande medel med flera användningsområden. Den verksamma beståndsdelen i Botox är botulinium-toxin. Botulinuim-toxin orsakar en tillfällig avslappning av muskeln. Vätskan injiceras i utvalda muskler för att uppnå olika resultat.

Vem lämpar sig för botox?

Att få slät panna eller mindre rynkor runt ögonen är önskemål som många kunder kommer till oss med. Just rynkor, veck i pannan och så kallade bekymmersrynkor är vanliga behandlingsområden för botox. Förutom att behandla befintliga rynkor lämpar sig botox för de som vill bevara hudens släthet och undvika uppkomsten av nya rynkor. Botox har även andra användningsområden som till exempel behandling av migrän, tandgnissling, skelning, urinläckage, muskelspasmer och uttalad svettning på vissa kroppsområden. Botox är därför en metod som används för både män och kvinnor, ung som gammal.

Hur går en behandling till?

Priset för en botoxbehandling är från 2 500 kronor. Priset påverkas till exempel av hur många områden som behöver behandlas och om du tidigare behandlats med botox. Ju fler gånger du gör din behandling hos oss på ACPK desto bättre blir resultatet då vi lär känna dina ansiktsmuskler dels vad gäller deras anatomi och dels hur de svarar på behandlingen. Oftast kan man glesa ut behandlingarna med tiden vilket gör att det i långa loppet blir billigare. Botoxbehandling av migrän kostar mer än estetisk behandling då det kräver större doser och att fler muskler måste behandlas. Detta gäller delvis också för spänningar i käkleden.

Vid första besöket kommer du att träffa din läkare eller injektionssköterska för att diskutera dina önskemål, förväntningar och vad som är rimligt att uppnå. Därefter kommer ni att lägga upp en behandlingsplan för att uppnå detta resultat. En behandlingen tar inte mer än några minuter och består av några nålstick där läkemedlet sprutas in i utvalda områden.

Vilka risker finns med botox?

Det är väldigt ovanligt med en komplikation till följd av behandling med botox. Läkemedlet injiceras i muskeln (och inte i blodet eller intas på annat sätt) och därför kan man inte uppmäta något botox i blodet efter en behandling utan medlet stannar kvar i de injicerade musklerna. Detta medför att det finns få biverkningar och risker med botox. Vissa personer kan dock känna av ömma punkter eller få blåmärken vid injektionsställen. Av de komplikationer som uppmärksammats efter botoxbehandlingar är just uppkomst av blåmärken den vanligaste. Stickblödningar är direkt korrelerade till nålens storlek, det vill säga ju större nål man använder för att injicera botoxet desto större risk för blödning i vävnaden. På ACPK använder vi oss av de minsta nålarna som finns att tillgå på marknaden, vilket medför betydligt mindre smärta när man för in nålen genom huden och även mindre risk för blödning och blåmärken. Själva sticket känns knappt och det är väldigt få som besväras av det. I mindre än fem procent av fallen vid behandling av bekymmersrynkan kan man få en lite sänkning av övre ögonlocket (oftast ensidigt), detta är dock bara tillfälligt och brukar finnas inom 2–3 veckor.
Andra biverkningar som kan uppstå efter en behandling med botox kan vara tillfällig huvudvärk, rodnad, smärta, obehagskänsla eller svullnad, vilka vanligtvis går över inom en till två dagar.

Vad kostar en botoxbehandling?

Mejla oss

Ring oss

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

TACK FÖR ANMÄLAN!

PRIS

fr 3000 SEK

NARKOS

nej

GARANTIER

TRYGG&SÄKER ingår

OPERATIONSTID

15-30 min

ÅTERBESÖK

efter behov

med Klarna!

TILLBAKA PÅ JOBB

samma dag

KONSULTATION

Kostnadsfri

3D fotografering med Crisalix Virtual Aesthetics

I samarbete med Crisalix har vi den unika möjligheten att erbjuda dig en gratis 3D fotografering inför ditt ingrepp. Med hjälp av den senaste tekniken inom 3D fotografering kan vi sedan demonstrera resultaten som du kan uppnå oavsett tänkt ingrepp. Detta är ytterligare ett verktyg som vi kan erbjuda för att skräddarsy ett ingrepp just för dig.

Allt detta ingår i din  konsultation. Boka din tid idag!

Vad ingår i en näskonsultation?

En konsultation gällande näsplastik skiljer sig från våra andra konsultationer på ett par olika sätt.

  • En näskonsultation är i själva verket minst 2 separata konsultationer. Detta erbjuds för att säkra de mål och förväntningar som du tillsammans med din plastikkirurg sätter upp inför ditt ingrepp.

  • 3D animering eller fotomodulering används och ger dig en trygghet i ditt beslut att genomgå ingreppet. Denna fotomodulering kan ibland justeras ett antal gånger innan du och din plastikkirurg är säkra på att ni hittat rätt målbild för ditt resultat.

  • Hos oss på ACPK utförs näsplastikerna av dr Erik Neovius, Sveriges kanske mest erfarna plastikkirurg när det kommer till just näsingrepp. Med över 25 års erfarenhet i ryggen får du en heltäckande konsultation och undersökning och ett skräddarsytt ingrepp för just dig. 

  • Efter ingreppet har du fria återbesök som sätts upp efter önskemål och behov. Vanligtvis sker det efter 1 vecka, 4 veckor, (ev 3 månader), 6 månader och slutligen 12 månader.

VÅRA MEST POPULÄRA INGREPP