top of page

Nå din idealvikt

Lifestyle PREMIUM by ACPK är en exklusiv medlemstjänst för medicinsk viktnedgång. Begränsat antal platser.

Lifestyle PREMIUM

by ACPK

01. ANMÄLAN

ÄR LIFESTYLE RÄTT FÖR MIG? 

02. HÄLSOSAMTAL

KONSULTATION OCH PROVTAGNING

03. BEHANDLINGEN

LÄKEMEDELSFÖRSKRIVNING OCH UPPFÖLJNING