top of page

BTX - BEHANDLA RYNKOR

Öppna upp och föryngra ditt ansikte

  • från 3000 SEK

Beskrivning av tjänsten

Vad är BTX? BTX är ett muskelavslappnande medel med flera användningsområden. Den verksamma beståndsdelen i BTX är botulinium-toxin. Botulinuim-toxin orsakar en tillfällig avslappning av muskeln. Vätskan injiceras i utvalda muskler för att uppnå olika resultat. Vem lämpar sig för BTX? Att få slät panna eller mindre rynkor runt ögonen är önskemål som många kunder kommer till oss med. Just rynkor, veck i pannan och så kallade bekymmersrynkor är vanliga behandlingsområden för BTX. Förutom att behandla befintliga rynkor lämpar sig BTX för de som vill bevara hudens släthet och undvika uppkomsten av nya rynkor. BTX har även andra användningsområden som till exempel behandling av migrän, tandgnissling, skelning, urinläckage, muskelspasmer och uttalad svettning på vissa kroppsområden. BTX är därför en metod som används för både män och kvinnor, ung som gammal. Hur går en behandling till? Vid första besöket kommer du att träffa din läkare eller injektionssköterska för att diskutera dina önskemål, förväntningar och vad som är rimligt att uppnå. Därefter kommer ni att lägga upp en behandlingsplan för att uppnå detta resultat. En behandlingen tar inte mer än några minuter och består av några nålstick där läkemedlet sprutas in i utvalda områden. Vilka risker finns med BTX? Det är väldigt ovanligt med en komplikation till följd av behandling med BTX. Läkemedlet injiceras i muskeln (och inte i blodet eller intas på annat sätt) och därför kan man inte uppmäta något BTX i blodet efter en behandling utan medlet stannar kvar i de injicerade musklerna. Detta medför att det finns få biverkningar och risker med BTX. Vissa personer kan dock känna av ömma punkter eller få blåmärken vid injektionsställen. Dessa ovanliga biverkningar är övergående. Vad kostar en BTX-behandling? 1 område - 3000kr 2 områden - 4000kr 3 områden - 4800kr 4 områden - 5500kr Ju fler gånger du gör din behandling hos oss på STUDIOS by ACPK desto bättre blir resultatet då vi lär känna dina ansiktsmuskler dels vad gäller deras anatomi och dels hur de svarar på behandlingen. Oftast kan man glesa ut behandlingarna med tiden vilket gör att det i långa loppet blir billigare. BTX-behandling av migrän kostar mer än estetisk behandling då det kräver större doser och att fler muskler måste behandlas. Detta gäller delvis också för spänningar i käkleden.


Avbokningspolicy

Avbokningar inom 24h utan giltigt intyg debiteras med 375 SEK. Uteblivet besök utan avbokning debiteras med 1000 kr.


Kontaktuppgifter

  • Döbelnsgatan 34A, Stockholm, Sweden

    020899111

    hej@studiosbyacpk.se


bottom of page