top of page

INTEGRITETSPOLICY

vid Akademiskt Centrum

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

TACK FÖR ANMÄLAN!

Ring oss

tfn 020 899 111

Mejla oss

Integritetspolicy

ACPK erbjuder dig som klient ett gediget integritetsskydd.

 

Akademiskt centrum plastikkirurgi AB, ACPK, respekterar din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Här förklarar vi hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

 

ACPK är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Om du har frågor kring dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Skicka ett e-postmeddelande till kontakt@akademisktcentrum.se.

1. Personuppgifter som vi behandlar

ACPK samlar in följande personuppgifter.

Person- och kontaktinformation 

När du gör en bokning via vår webbsida eller via telefon, eller efterfrågar information inför ett ingrepp, behöver du ge oss uppgifter såsom ditt namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Konversation mellan dig och vår klinik sparas normalt. För att säkerställa korrekta kontaktuppgifter till dig som klient, kan vi komma att inhämta din folkbokföringsinformation från en leverantör av sådana uppgifter till exempel folkbokföringsregistret eller allmänt tillgängliga källor.

Journal- och hälsouppgifter 

ACPK för journal för samtliga klienter, även i samband med konsultation. Här ingår sedvanlig journalinformation, till exempel behandlande läkares anteckningar, slutsatser och analyser, liksom provsvar och undersökningsresultat. Här finns normalt också före- och efterbilder på klienten. Hälsouppgifter samlas in muntligt och skriftligt, och sker i samband med konsultation eller samtal eller annan form av kontakt med din läkare eller andra personer som du är i kontakt med på kliniken, liksom från den hälsoblankett som du fyller i hos oss. I vissa fall kan vi komma att vilja ha även andra journaluppgifter från dig, från en annan vårdgivare. I sådana fall kommer detta att framgå och du får möjlighet att styra över denna inhämtning.

Före- och efterbilder 

ACPK fotograferar i regel alla klienter inför en konsultation, liksom efter ett ingrepp eller behandling. Varje klients bilder samlas i hens journal. Om vi vill använda bilder som vi tagit på en klient, får klienten skriva på ett särskilt dokument för att godkänna detta. En anledning till att vi kan efterfråga detta är som en del i att visa vad vi erbjuder för tjänster. Då använder vi oss ofta av fotografier som vi tagit på klienter före respektive efter behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, och därmed vår rätt att använda bilden.

Om vi vill använda fotografier på dig i marknadsföringssyfte krävs ett särskilt avtal. Ett sådant avtal kan innebära att du förlorar rätten att återkalla ditt samtycke, detta avtalas dock om särskilt och kommer att framgå av det avtalet.

Betalningsinformation 

För att genomföra en bokning önskar vi betalningsuppgifter, eller information om hur betalning kommer att ske. Därefter kommer dina uppgifter att förekomma i bokföringsmaterial eller liknande dokumentation. Om ett ingrepp finansieras genom en extern part, såsom kreditgivare, landsting eller försäkringsbolag, kommer ACPK att få information från dessa. Denna information är begränsad till vad som är relevant för betalningen, vilket normalt handlar om identitet och bekräftelse på finansiering med eventuella begränsningar eller villkor. ACPK har ingen kontroll över hur en extern finansiär behandlar, utan hänvisar i dessa fall till respektive aktörs personuppgiftspolicy.

Nyhetsbrev

Som kund till oss, eller om du på annat sätt valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev, kommer vi att använda din e-postadress som mottagare av vårt nyhetsbrev. Ditt förnamn kan komma att användas för att ge en personlig prägel åt innehållet. Våra nyhetsbrev innehåller en klickbar länk för att sluta ta emot nyhetsbrevet. Då får du inte fler nyhetsbrev från oss, om du inte väljer att återansluta dig till det, och vi behandlar inte längre dina personuppgifter för detta ändamål. 

Sociala medier 

ACPK använder flera sociala medier. Detta möjliggör kommunikation med klienter via chat- och meddelandefunktioner. Dessa meddelanden svarar vi på och lagrar i respektive social kanal. Om du gör en bokning eller annan förfrågan via våra sociala kanaler för vi in dessa uppgifter i vårt ärendehanteringsssystem. 

Du kan också tagga ACPK i bilder och använda vår hashtag #akademisktcentrum. Om du taggar oss i ett foto eller delar information på vår profil som är brukligt inom respektive kanal har du lämnat samtycke till att fotot eller informationen visas i vår profil. Vi kan också komma att reposta innehåll i form av foto eller annan information, som du skickat till oss eller som du taggat oss i. Om du vill ta bort informationen, kan vi ta bort detta på din begäran om kanalen inte tillåter att du själv gör det.

Hemsida

Vår hemsida, akademisktcentrum.se, använder kakor eller cookies, som så många andra hemsidor. Dessa webbkakor är egentligen en liten textfil som skickas till din webbläsare och sparas i din webbläsare när du besöker en webbplats. De möjliggör att följa vad besökare gör på en webbplats. Genom att fortsätta ditt besök på vår webbplats godkänner du att vi använder cookies.

Vi använder dessa kakor för att du som besökare ska få en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används också i vår statistik kring webbplatsen för att vi ska kunna göra förbättringar och anpassningar. Vi använder Google Analytics för att se hur du som besökare använder vår webbplats för att på så sätt kunna förbättra webbplatsen och även din upplevelse av den. Vi samlar information om vilka sidor som besöks, tid på varje sida liksom navigationsmönster. Denna statistik innehåller dock inte personlig information.

Du kan välja att manuellt stänga av att din dator samlar in kakor. Du kan också radera tidigare insamlade kakor som lagrats. Detta kan dock påverka funktionaliteten hos sidor som du besöker. Cookies på vår hemsida är inte nödvändiga, men förbättrar din upplevelse medan du besöker sidan.

Hur du stänger av cookies kan skilja mellan olika webbläsare, men vanligtvis hittar du denna information i menyn i din webbläsare. Ett alternativ kan vara att kontakta din dator- eller mjukvaruleverantör.

2. Ändamål

Person- och kontaktinformation används för att administrera klientförhållandet. Det vill säga för att kontakta dig med anledning av bokningar eller frågor, göra uppföljningar eller dyl. Ditt telefonnummer kan även användas för bekräftelser, påminnelser och erbjudanden per SMS.

Journal- och hälsouppgifter använder vi då det enligt patientdatalagen finns ett lagstadgat krav på hälso- och sjukvård att föra journal som ACPKs läkare omfattas av. Vi följer Socialstyrelsens allmänna råd kring journalföring.

Före- och efterbilder använder vi som en del i journalföring, liksom som en del i att visa på de tjänster som vi erbjuder.

Betalningsuppgifter behandlar vi för att kunna säkerställa betalning, och uppfylla vårt avtal med klienter. Efter betalning raderas betalningsuppgifter ur vårt system, men vi sparar räkenskapsinformationen för bokföringsändamål. I denna information kan exempelvis namn och adress förekomma.

Din e-postadress, och eventuellt namn, som används för nyhetsbrev används i syfte att bedriva kundvård och marknadsföring. 

Kommunikation med klienter, eller potentiella klienter, via sociala kanaler som används och förs in i våra ärendesystem sker för att bekräfta och styrka kommunikationen, sam administerera ett kundförhållande utifrån ett berättigat intresse. 

3. Tillhandahållna uppgifter

Normalt samlas all information in om dig, från dig. De personuppgifter som du som klient tillhandahåller som rör dig och din hälsa är nödvändiga för att ingå ett avtal. För att vi ska kunna ge dig korrekt information inför, under och efter en behandling eller ett ingrepp behöver vi korrekt information om din hälsa, som du lämnar muntligt och skriftligt. Vi kan dock komma att inhämta information från exempelvis folkbokföringsregister eller andra journalsystem, vid behov eller om du inte lämnar nödvändiga personuppgifter.

4. Rättigheter

Det handlar om dina personuppgifter och därför har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dessa. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du kan när som helst kontakta oss för att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och hur uppgifterna behandlas. Du har också rätt att rätta uppgifter, till exempel om du vill komplettera med personuppgifter som saknas eller är relevanta. Det kan också handla om att korrigera felaktiga uppgifter i din journal, eller göra en anteckning om en uppgift som du anser är missvisande. Likaså har du rätt att radera uppgifter som till exempel inte längre behövs för det ändamål som de samlades in.

Om du lidit skadat till följd av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen har du rätt till skadestånd.

Då ACPK också följer patientdatalagen och annan hälso- och sjukvårdslagstiftning, sekretesslagstiftning, arkivlagstiftning samt bokförings- och skattelagstiftning kan det finns ytterligare krav och bestämmelser som både begränsar och utökar dina rättigheter. Det handlar till exempel om att vi inte kan lämna ut eller flytta delar av dina uppgifter, och inte heller spärra eller radera vissa uppgifter. Om legala skyldigheter ligger till grund för att dina uppgifter måste sparas, kommer dessa uppgifter bara att användas för att uppfylla dessa.

5. Tid

ACPK sparar journaler i tio år från det att den sista uppgiften förts in i journalen, i enlighet med Patientdatalagen 3 kap 17 §. I normalfallet sparar vi även övriga uppgifter, såsom person- och kontaktinformation, i vårt kundregister i tio år från det att kundförhållandet är avslutat, om du inte särskilt begär något annat. Kundförhållandet anses avslutat efter avslutad behandling och efter eventuella uppföljningar är gjorda. 

Betalningsinformation sparas fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades enligt Bokföringslagen 7 kap 2 §.

 

6. Mottagare

Dina personuppgifter kan ibland komma att överföras till eller delas med andra. Bland mottagarna finns:

Personal hos ACPK 

Våra medarbetare har tillgång till dina personuppgifter. Vilka uppgifter de har tillgång till beror på deras roll. Exempelvis har endast behandlande personal tillgång till uppgifter i din journal. Vi vill uppmärksamma att vid en bokning lämnar du vissa hälsouppgifter till administrativ, inte behandlande, personal. Vi använder enbart denna information för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.

Leverantörer och underleverantörer 

Vissa av dina personuppgifter delas med företag som levererar olika typer av tjänster. Till exempel använder vi ett externt system för journalföring. Leverantörer är alltid bundna av sekretess och får därför inte behandla dina uppgifter på något annat sätt än vad vi ger instruktion om.

Remisser och recept på läkemedel 

Om du och din läkare ser behov av en remiss till en vårdmottagning kommer din läkare att skriva och skicka en remiss dit. Om du behöver läkemedel skickar din läkare ett elektroniskt recept till alla svenska apotek. En del särskilda recept måste skickas till ett namngivet apotek, men vanligtvis kan alla apotek se ditt recept.

Myndigheter 

Vi kan även behöva lämna nödvändig information till myndigheter om det krävs enligt lag eller om du har godkänt det. Vill du veta mer om vilken information som kan lämnas till myndigheter ber vi dig att kontakta oss.


 

7. Kontaktuppgifter

Akademiskt centrum är personuppgiftsansvariga för hur vi behandlar dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy. Vi följer Dataskyddslagstiftning och Dataskyddsförordningen (GDPR).

Har du frågor gällande dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på någon av nedanstående kontaktvägar.

Adress

Akademiskt Centrum Plastikkirurgi AB

Sveavägen 84

113 59 Stockholm

 

Organisationsnummer 

559281-1441

E-postadress

kontakt@akademisktcentrum.se

Telefonnummer

020 899 111

HITTAR DU VAD DU SÖKER?

bottom of page